Warsztat doskonalący RTZ w Warszawie

Warsztaty przeznaczone są dla absolwentów szkoleń RTZ I, tzn. dla osób, które zapoznały się już z podstawowymi założeniami i technikami Racjonalnej Terapii Zachowania. Obejmują przede wszystkim praktyczne ćwiczenia RSA oraz analizy behawioralnej w podgrupach (ze wsparciem prowadzącej) i/ lub na forum grupy jako całości. Ponadto uczestnicy mogą skorzystać z grupowej superwizji. W zależności od oczekiwań grupy, na warsztatach mogą pojawić się również dodatkowe zagadnienia i techniki RTZ lub terapii simontonowskiej.


Warunek uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zaakceptowanie następującego KONTRAKTU GRUPOWEGO:
– uczestnicy zobowiązują się dochować tajemnicy grupowej;
– w danym momencie tylko jedna osoba występuje w roli klienta i to na niej skupia się uwaga grupy;
– osoba, która w danym momencie pracuje, sama wybiera temat i cel pracy; to ona decyduje też, w jakim stopniu chce skorzystać z pomocy pozostałych członków grupy oraz terapeuty; ma ostateczne słowo w każdej dyskusji (zgodnie z zasadą, że klient jest ekspertem we własnych sprawach);
– każdy uczestnik jest odpowiedzialny jedynie za własne wybory i przekonania, natomiast nie narzuca ich innym osobom (to, co jest zdrowe dla jednego człowieka, niekoniecznie jest zdrowe dla innego); dozwolone jest natomiast dzielenie się własnym doświadczeniem lub wiedzą;
– podczas pracy praktycznej priorytetem są cele osoby, która aktualnie występuje w roli klienta, a nie edukacja pozostałych członków grupy; wszelkie pytania o metodę można zadawać dopiero po zakończeniu pracy praktycznej (sugerujemy uczestnikom, by podczas pracy prowadzili notatki, aby później mogli omówić z trenerką wszystkie swoje wątpliwości).

W czasie warsztatów pracujemy nad rzeczywistymi nawykami uczestników (nie korzystamy z takich technik, jak „odgrywanie ról” i praca nad hipotetycznymi problemami). Każdy uczestnik sam decyduje, w jakim stopniu chce skorzystać z pomocy innych członków grupy.
Od uczestników nie wymaga się doświadczenia w pracy z klientami. Istotna jest natomiast znajomość modelu ABCD Emocji, Pięciu Zasad Zdrowego Myślenia oraz schematu Racjonalnej Samoanalizy (RSA). Dla ułatwienia, proponujemy przyniesienie ze sobą materiałów ze szkolenia RTZ I.
Osoby, które chciałyby otrzymać na warsztatach najnowsze materiały ze szkolenia RTZ I, proszone są o podanie tej informacji przy zgłoszeniu i dopłacenie do ceny szkolenia 30 zł.
 


Zapisy i informacje o szkoleniu doskonalącym RTZ:

ORGANIZATOR: Pracownia RTZ www.facebook.com/pracowniartz

ZAPISY: pracowniartz@gmail.com lub pod nr 600-618-576; w miarę możliwości przy zgłoszeniach mailowych prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia (certyfikaty uczestnictwa).

Miejsce:

Owocne Miejsce

Ul. Krochmalna 4/28 lok. 26
00-864 Warszawa

Mapka i wskazówki dojazdu: http://owocnemiejsce.pl/kontakt


Prowadząca szkolenie:

Agnieszka Hottowy, psycholog, od 2005 roku trener Racjonalnej Terapii Zachowania (aktualnie z tytułem Master Trainer), terapeutka terapii simontonowskiej; w latach 2002-2007 pracownik dydaktyczny Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ; współautorka podręcznika „Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna”; redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej” (z 2013 roku). Obecnie w trakcie redagowania opartego na RTZ podręcznika do autoterapii „ABC Twoich Emocji”.
Ogółem od 2005 roku przeprowadziła około 300 szkoleń i warsztatów z Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje również indywidualnie z klientami (z dorosłymi i młodzieżą).

Cena i termin szkolenia doskonalącego:

Termin: wkrótce podamy


Przewidziane godziny zajęć: w sobotę 10-18 (z przerwą obiadową), w niedzielę 10-14.30

KOSZT UCZESTNICTWA: 380 zł; studenci studiów dziennych 300 zł
Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 zł. Zaliczka jest bezzwrotna, jednak w razie nieobecności na szkoleniu można ją wykorzystać w innym terminie. W przypadku, gdyby z przyczyn losowych szkolenie się nie odbyło, zaliczki zostaną zwrócone.
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.


Dane do przelewu:
Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy
ul. Czysta 35/12 43-100 Tychy
Nr konta: 50 1750 0012 0000 0000 3069 4465
Tytuł: szkolenie warsztaty doskonalące RTZ w /nazwa miasta/, nazwisko uczestnika
 
FAKTURY: osoby, które będą chciały faktury, prosimy o podawanie danych do faktur przy zapisie lub bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.
Drukowane faktury są przygotowywane dla uczestników we środę przed szkoleniem. Po tym terminie, istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania faktury na maila. Wysłanie wersji papierowej listem poleconym po szkoleniu wiąże się z dopłatą do ceny szkolenia w wysokości 10 zł.
Uwaga: firma nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury nie-VATowskie.