Spotkanie z doradcą zawodowym to przede wszystkim rozmowa. Pracując w obszarze pracy łączę kwalifikacje doradcy zawodowego z kompetencjami coacha kariery oraz terapeuty, dzięki czemu mam olbrzymi wachlarz możliwości pracy z ludźmi. Ukończenie Studiów Podyplomowych „Job Coaching, nowoczesne doradztwo zawodowe i edukacyjne i Coaching kariery” pozwoliło mi na zdobyciu wymaganych kwalifikacji doradcy zawodowego oraz umiejętności coacha. Dzięki temu bez obawy dobieram techniki i metody indywidualnie i adekwatnie do problemów i podłoża kłopotów klienta.

W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy, podejmowania ważnych decyzji zawodowych wzrasta potrzeba wsparcia doradcy zawodowego.

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia i testy diagnostyczne m.in wykonuję badanie FRIS®. To narzędzie diagnostyczne i rozwojowe mające wysokie wskaźniki psychometryczne. Opiera się na badaniach naukowych – polecane dla osób indywidualnych i zespołów. Test FRIS® trafnie opisuje i określa naturalny STYL MYŚLENIA i STYL DZIAŁANIA człowieka.

Jako doradca zawodowy:

  • wspieram kobiety w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dzieci;
  • towarzyszę osobom, które znalazły się na tzw. zawodowym rozdrożu i zastanawiają się, w którym kierunku dalej podążyć;
  • wspieram osoby, które od dłuższego czasu poszukują pracy, ale bez skutku;
  • towarzyszę osobom, które marzą o znalezieniu pracy, w której będą mogły w pełni się realizować, wykorzystując swoje talenty, zainteresowania i umiejętności;
  • wspieram osoby, u których nastąpiła zmiana zakresu obowiązków, stanowiska, awans;
  • oraz pomagam rozpoznać objawy wypalenia zawodowego.

Proces doradztwa zawodowego:

Z ilu sesji składa się proces:

– Jest to kwestia indywidualnego podejścia do problemu i klienta. Czas poświęcony na proces jest zależny od wielu czynników, w tym przede wszystkim od potrzeb Klienta.

Jak długo trwa sesja:

  • Standardowa sesja trwa 60min, z możliwością przedłużenia.
  • Proponuję również spotkanie, którego długość dopasuję do indywidualnych potrzeb klienta zwłaszcza podczas tworzenia Modelu

Binesowego Canva. To świetne narzędzie, dzięki któremu w łatwy sposób zdefiniujesz, wizualizujesz i zaprojektujesz wizję własnego biznesu.

Stworzenie Modelu Biznesowego Canva, 3 spotkania, Koszt 450zł

Cena:

Sesja 60min. – 200zł

Sesja 90min. – 250zł

Pierwsze spotkanie: na ogół trwa 90min jest to pogłębiony wywiad diagnoza obecnej sytuacji, potencjału i obszarów ryzyka. Podczas spotkania wykorzystywane są psychometryczne narzędzia, testy, aby dokonać bilansu umiejętności, kwalifikacji zawodowych.

Drugie spotkanie: omówienie wyników testów i stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju/Działania.

Trzecie spotkanie: Klient otrzymuje raport z odbytych sesji i tworzy plan dalszej samodzielnej pracy.

Zapraszamy na spotkania do naszego klimatycznego gabinetu w centrum Warszawy na ul. Krochmalnej. Możemy się również spotkać w innym wskazanym przez Ciebie miejscu. W czasie sprzyjającej pogody zapraszamy na sesje coachingowe w trakcie spaceru w jednym z warszawskich parków. Pracujemy również online.
Chcesz się dowiedzieć więcej o spotkaniach i przekonać się, czy taka forma pracy nad sobą jest dla Ciebie?

Zadzwoń i umów się na konsultację.

Zapraszam
Małgorzata Virag