O byciu skutecznym w osiąganiu celu opartego o zasadę wolności i odpowiedzialności.

 1. Skąd wiemy, że TO dla nas ważne?
 2. Intencja, jako szczególny rodzaj motywacji
 3. Marzenia są dobre, ale przekonania są lepsze.
  Użyteczność przekonań i jak sobie radzić z tymi, które nam szkodzą.
 4. Odwaga i jej 4 składowe:
  • • zaufanie do siebie (3 stany ego)
  • • ryzyko – antycypacja zagrożeń
  • • decyzje
  • • zaangażowanie – samokontrola i samodyscyplina
 5. Trochę techniki:
  • • wymiarowanie celu – 10 reguł
  • • model 4 źródeł inspiracji.

„…zawsze było można dokonać wyboru. Każdy dzień, każda godzina przynosiły okazję do podejmowania decyzji, które determinowały, czy poddasz się, czy nie poddasz siłom odzierającym cię z własnego Ja, twojej wewnętrznej wolności; decyzji, które determinowały, czy staniesz się, czy też nie, zabawką w rękach losu.” V. Frankl

Niektóre cele nie są warte, aby za nimi gonić, ponieważ ich realizacja nic nie zmieni i nic dobrego nie wniesie do naszego życia. Jeśli postawimy sobie takie cele, to może się okazać, że brakuje nam siły do dalszego mobilizowania się do pogoni. Tak jest m.in. z celami, które przejawiają się w chęci posiadania coraz to nowszych materialnych zdobyczy.

Waga celów zmienia się wraz z wiekiem, więc nic nie jest uniwersalnie ważne lub nieważne. To my ustalamy cel, do którego chcemy dopłynąć, i my korygujemy kurs swojego życia. Powinniśmy wiedzieć, że napotkamy sztormy, burze i huragany. I dobrze, gdybyśmy mieli poczucie, że:

"są góry, przez które trzeba przejść, inaczej droga się urywa".


Zapisy i informacje

Agnieszka Jabłońska
Coach & Trener
T: 601 801 998
agnieszka.jablonska@owocnemiejsce.pl

Podobne