Warsztat doskonalący RTZ w Warszawie

Warsztaty przeznaczone są dla absolwentów szkoleń RTZ I, tzn. dla osób, które zapoznały się już z podstawowymi założeniami i technikami Racjonalnej Terapii Zachowania. Obejmują przede wszystkim praktyczne ćwiczenia RSA oraz analizy behawioralnej w podgrupach (ze wsparciem prowadzącej) i/ lub na forum grupy jako całości. Ponadto uczestnicy mogą skorzystać z grupowej superwizji. W zależności od oczekiwań uczestników, na warsztatach mogą pojawić się również dodatkowe zagadnienia i techniki RTZ lub terapii simontonowskiej.
 


W czasie warsztatów pracujemy nad rzeczywistymi nawykami uczestników. Nie korzystamy z takich technik, jak „odgrywanie ról” i praca nad hipotetycznymi problemami. Dzięki temu możemy skorzystać z rzeczywistych zasobów członków grupy oraz odwołać się do ich autentycznych potrzeb.
Od uczestników nie wymaga się doświadczenia w pracy z klientami. Istotna jest natomiast znajomość modelu ABCD Emocji, Pięciu Zasad Zdrowego Myślenia oraz schematu Racjonalnej Samoanalizy (RSA). Dla ułatwienia, proponujemy przyniesienie ze sobą materiałów ze szkolenia RTZ I.
 
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia (certyfikaty uczestnictwa).
 


Zapisy i informacje o szkoleniu doskonalącym RTZ:

ORGANIZATOR: Pracownia RTZ www.facebook.com/pracowniartz

ZAPISY: pracowniartz@gmail.com lub pod nr 503-094-897; w miarę możliwości przy zgłoszeniach mailowych prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia (certyfikaty uczestnictwa).

Miejsce:

Owocne Miejsce

Ul. Krochmalna 4/28 lok. 26
00-864 Warszawa

Mapka i wskazówki dojazdu: https://owocnemiejsce.pl/kontakt


Prowadząca szkolenie:


Agnieszka Hottowy,  psycholog, od 2005 roku trener Racjonalnej Terapii Zachowania, terapeutka terapii simontonowskiej; w latach 2002-2007 pracownik dydaktyczny Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ; współautorka podręcznika „Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna” z 2011 roku; redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej” (z 2013 roku); redaktor merytoryczny i naukowy nowego wydania podręcznika do samopomocy „ABC twoich emocji” (z 2019 roku).
Ogółem od 2005 roku przeprowadziła ponad 300 szkoleń i warsztatów z Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje również indywidualnie z klientami (z dorosłymi i młodzieżą).
 

Cena i termin szkolenia doskonalącego:

Termin:
 
Przewidziane godziny zajęć: 
w sobotę 10-18 (z przerwą obiadową), w niedzielę 10-14.30

KOSZT UCZESTNICTWA:
400 zł (dla studentów studiów dziennych 320 zł).

Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 zł. Zaliczka jest bezzwrotna, jednak w razie nieobecności na szkoleniu można ją wykorzystać w innym terminie. W przypadku, gdyby z przyczyn losowych szkolenie się nie odbyło, zaliczki zostaną zwrócone.Pozostałą kwotę prosimy wpłacić najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.


Dane do przelewu:

Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy
ul. Czysta 35/12 43-100 Tychy
Nr konta: 50 1750 0012 0000 0000 3069 4465
Tytuł: warsztaty doskonalące RTZ w Warszawie, nazwisko uczestnika
 
FAKTURY:
osoby, które będą chciały faktury, prosimy o podawanie danych do faktur przy zapisie lub bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.
Drukowane faktury są przygotowywane dla uczestników we środę przed szkoleniem. Po tym terminie, istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania faktury na maila. Wysłanie wersji papierowej listem poleconym po szkoleniu wiąże się z dopłatą do ceny szkolenia w wysokości 10 zł.
Uwaga: firma nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury nie-VATowskie.