Racjonalna Terapia Zachowania (oryg. Rational Behavior Therapy – twórca: Maxie C. Maultsby)

to uniwersalny poznawczo-behawioralny system pracy z przekonaniami, uczuciami, wyobrażeniami. Jest metodą samopomocy. Stanowi zarówno narzędzie terapii, jak i profilaktyki problemów emocjonalnych- dlatego coraz częściej z RTZ korzysta się nie tylko w gabinecie psychoterapeuty ale także w profilaktyce i coachingu. RTZ stosuje się w pracy indywidualnej i grupowej.
RTZ jest metodą, która wykorzystuje zarówno techniki poznawcze (praca z przekonaniami- do nich należą ABCD emocji, 5 Zasad Racjonalnego Myślenia, Racjonalna Samo-analiza RSA) jak i  wyobrażeniowe (praca z Racjonalną Wyobraźnią Emocjonalną RWE).
Metodą RTZ można pracować z młodzieżą oraz dorosłymi. W przypadku pracy z dziećmi oraz dorosłymi, którzy z różnych powodów nie są w stanie korzystać z pełnej metody (np. znaczne  zaburzenia funkcji poznawczych, niepełnosprawność umysłowa) można stosować niektóre elementy RTZ- natomiast z pełnej metody mogą korzystać opiekunowie.

Szkolenie RTZ I ma charakter zarówno teoretyczny (wykłady i dyskusje w grupie), jak i warsztatowy. Umożliwia zapoznanie się z metodą teoretycznie a także natychmiastowe wykorzystanie jej w praktyce indywidualnej oraz grupowej. Absolwentów szkolenia zainteresowanych większą ilością ćwiczeń w grupie, zapraszamy na warsztaty doskonalące z Racjonalnej Terapii Zachowania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i materiały szkoleniowe. W ramach ceny szkolenia, dla absolwentów dostępna jest również pojedyncza konsultacja z trenerką przez Internet.
 


Szczegółowy program szkolenia:
(UWAGA: kolejność zagadnień może ulec zmianie, w zależności od potrzeb grupy)


Dzień I sobota 11-19 (przerwy kawowe+ obiadowa ok. 15.00-16.00)

Wprowadzenie, program warsztatów, kontrakt grupowy
Podstawy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)- źródła teorii, podstawowe założenia
Model ABCD Emocji (ćwiczenia)
ABCD dla opornych pacjentów/klientów
Pięć Zasad Zdrowego (Racjonalnego) Myślenia
Licz się ze słowami – Podstawy Zdrowej Semantyki- w jaki sposób słowa wpływające na nasze emocje?
Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy
Racjonalna Samo-Analiza – Praktyczne ćwiczenia indywidualne

Typowa sesja w RTZ, RSA w pracy indywidualnej oraz grupowej
RSA w pracy grupowej- sesja grupowa
  

Dzień II niedziela 10-17 (przerwy kawowe+ obiadowa)

Przegląd materiału, pytania i odpowiedzi
Neurofizjologia ABC Emocji
Psychosomatyczna Teoria Uczenia
Emocjonalna edukacja i re-edukacja
Dysonans poznawczo-emocjonalny
Opór a uczucia - co one nam mówią, a czego nie
Stadia zmian w terapii (Prochaska) i ich związek z etapami re-edukacji
Motywacja
Powrót do Zdrowej Semantyki- radzenie sobie ze złością, pojęcie powinności w złości
Ćwiczenie Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej w grupie
Wykorzystanie RWE (Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej)- wzmocnienie efektów pracy z przekonaniami
Powrót do praktycznego stosowania RSA w pracy grupowej- sesja grupowa

Praktyczne zastosowania RTZ w wybranych problemach
-Interwencja w lęku
-Poczucie niższości
-Zespół wypalenia zawodowego


Czy już jesteśmy gotowi na to, żeby zastosować RTZ w naszym życiu?
Pytania i odpowiedzi, wręczenie certyfikatów ukończenia warsztatów, zakończenie


Zapisy i informacje o szkoleniu RTZ I

ORGANIZATOR: Pracownia Twoich Przekonań
https://www.facebook.com/RTZszkolenia/
www.rtz.org.pl

ZAPISY: agnieszka@rtz.org.pl lub pod nr tel. 508084103, przy zgłoszeniach mailowych prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i materiały szkoleniowe. W ramach ceny szkolenia, dla absolwentów dostępna jest również pojedyncza konsultacja z trenerką przez Internet.

Cena i termin szkolenia:

TERMIN:  16-17 luty 2019r.

KOSZT UCZESTNICTWA:
500 zł; studenci studiów dziennych 400 zł.
 
Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 150 zł.
Zaliczka jest bezzwrotna, jednak w razie nieobecności na szkoleniu można ją wykorzystać w innym terminie.
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić najpóźniej do 1.02.2019 r.
 

Dane do przelewu:
Pracownia Twoich Przekonań Agnieszka Kałwa
Nr konta: Mbank 05 1140 2004 0000 3502 4164 9726
Tytuł: szkolenie RTZ I w Warszawie, nazwisko uczestnika

FAKTURY: Osoby, które potrzebują fakturę za szkolenie są proszone o podanie danych do faktury przed szkoleniem, firma nie jest płatnikiem VAT


Miejsce:

Owocne Miejsce
Ul. Krochmalna 4/28 lok. 26
00-864 Warszawa
Mapka i wskazówki dojazdu: https://owocnemiejsce.pl/kontakt

Prowadząca szkolenie:

Agnieszka Kałwa– dr n.med. specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2003 r. certyfikowany trener Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) wg. Maultsby’ego, szkolenia RTZ prowadzi od 2006 roku (w tym szkolenia RTZ I ale również szkolenia z metody dla określonych grup zawodowych: coachów, nauczycieli, pielęgniarek). Promuje metodę RTZ podczas konferencji naukowo-szkoleniowych.
Na co dzień od 2003 r. pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, aktualnie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży- stale prowadzi terapię indywidualną oraz grupowy trening umiejętności poznawczo-behawioralnych wg. DBT. Zajmuje się również indywidualnie diagnozą kliniczną i psychoterapią  młodzieży i dorosłych Jest redaktorem naukowym kilku najnowszych książek dotyczących psychoterapii wydawnictwa WUJ.