Coaching and learning

Coaching and learning to oferta konwersacji w języku angielskim adresowana do osób, które zamierzają lub już korzystają z usług coacha, ale również czują potrzebę rozwijania swoich kompetencji w języku angielskim. ...