Coaching and learning to oferta konwersacji w języku angielskim adresowana do osób, które zamierzają lub już korzystają z usług coacha, ale również czują potrzebę rozwijania swoich kompetencji w języku angielskim. Oferujemy sesje z coachem poświęcone omawianiu bieżących kwestii związanych z życiem rodzinnym lub zawodowym – np.: zarządzanie czasem, relacje w biurze lub w rodzinie, motywacja. Sesje będą odbywały się w języku angielskim. Na zakończenie każdej sesji oprócz podsumowania procesu coachingowego, nastąpi również podsumowanie „obszaru” językowego – gramatyki i zasobu słownictwa oraz nakreślenie strategii związanej z pracą nad poprawnością językową. Ze względu na spójność i efekty procesu coachingowego oferujemy cykl 10 spotkań 90-minutowych w odstępie tygodniowym bądź dwutygodniowym.