Job Coaching to metoda wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej

Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie wobec osób będących w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Ma ona swoje źródła w Holandii i jest szeroko wykorzystywana na rynku pracy w wielu państwach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Dania), a także w Stanach Zjednoczonych.

Job-coaching jest połączeniem wiedzy doradcy zawodowego z umiejętnościami i postawą coacha. Klasyczny coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia w ostatnich latach. Aby jednak w sposób kompleksowy i profesjonalny wspierać klientów w ich rozwoju zawodowym niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii, czyli właśnie job-coaching.

W całym procesie biorą udział job-coach oraz klient. Rolą job-coacha nie jest doradztwo lub podsuwanie gotowych rozwiązań problemów, jakich doświadcza klient, a raczej inicjowanie, motywowanie oraz prowadzanie go przez proces zmian, który ma doprowadzić go do właściwego miejsca na rynku pracy.
Job-coach jest osobą prowadzącą, wspierającą i inspirującą do osiągania coraz lepszych efektów i coraz bardziej ambitnych celów zawodowych. Odkrywa zasoby swoich klientów, wzmacnia ich samodzielność i wierzy w osiągnięcie zakładanych przez nich celów.

Poszczególne zadania klient wykonuje sam pod opieką tej osoby, np. wybór zawodu i ścieżki edukacji, tworzenie listów motywacyjnych, CV, ofert, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej czy handlowej. Cały proces opiera się na wzmacnianiu mocnych stron danej osoby oraz na pomocy w wytyczaniu realnych etapów do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Źródło: autor: dr Paweł Wolski – kierownik studiów podyplomowych SWPS „Job-coaching ’’


Małgorzata Virág (nee Czerniakowska)

Zapisy i informacje:
Chcesz się dowiedzieć więcej o Job Coachingu i przekonać się, czy taka forma pracy jest dla Ciebie? Zapraszam na sesje do klimatycznego gabinetu w centrum Warszawy na ul. Krochmalnej. Zadzwoń i umów się na konsultację. Zapraszam!

Małgorzata Virág (nee Czerniakowska)
Coach, Trener & Terapeuta TSR
T: 515 117 292
malgorzata.czerniakowska@owocnemiejsce.pl