Testy

Czas leci, a Ty ciągle nie wiesz, jaka praca kręciłaby Cię najbardziej?

Dowiedz się, jaka kariera sprawi, że Twój wewnętrzny wskaźnik szczęścia pójdzie w górę.

Masz okazję zrobić to na indywidualnych spotkaniach z Job Coachem, który sam przeszedł diametralną przemianę zawodową.

 Dzięki temu:

♦ Nie będziesz się stresować i zastanawiać, czy z to Tobą jest coś nie tak, czy po prostu Twoja obecna praca nie pasuje do Ciebie.
♦ Przestaniesz roztrząsać w nieskończoność, jaka kariera byłaby dla Ciebie najlepsza (halo, lata mijają, a Ty ciągle nie wiesz: własny biznes czy korpo?)
♦ Nie będziesz tracić czasu na szukanie najlepszej pracy metodą prób i błędów.
♦ Spiszesz listę swoich zawodowych atutów, co da Ci silną pozycję w negocjacjach z potencjalnym pracodawcą.
♦ Unikniesz ryzyka, bo ocenisz, czy już robić rewolucję w życiu zawodowym, czy jeszcze potrzebujesz czasu (może musisz uzupełnić swoje kompetencje?)

 Jak do tego dojść?

♦ Podczas naszego spotkania dopasuję testy związane z planowaniem i rozwojem Twojej kariery.
♦ Przyjrzysz się, w którym miejscu kariery stoisz, stworzysz indywidualny plan działania.
♦ Znajdziesz odpowiedzi na pytania o swoją karierę, których dotychczas sobie nie zadawałaś lub zadawałeś.
♦ Sprawdzisz, czy Twoje wyobrażenia o dalszym życiu zawodowym rzeczywiście odpowiadają Twoim prawdziwym potrzebom.


Im szybciej dowiesz się, jaka kariera do Ciebie pasuje, tym szybciej zaczniesz budzić się każdego dnia z lekkim sercem.


TWÓJ TEMPERAMENT test wg Florence Littauer

Temperament to zespół względnie stałych właściwości organizmu, które przejawiają się w takich formalnych cechach, jak poziom energetyczny i charakterystyka czasowa. Jest to cecha określająca wrodzony sposób reagowania na wszystko, co się wokół dzieje. Przejawia się w zachowaniu szczególnie w sytuacjach  trudnych i konfliktowych, sposobie wyrażania uczuć, stylu pracy.

Hipokrates jako pierwsza osoba w historii medycyny, dokonał klasyfikacji cech temperamentalnych. Wyodrębnił cztery podstawowe typy temperamentu:
Sangwinik, melancholik, choleryk czy flegmatyk?

Często zastanawiamy się dlaczego ludzie tak się zachowują? Dlaczego niektórym pewne zachowania przychodzą z łatwością, a inni muszą się z nimi zmagać? Znajomość i umiejętność rozróżnienia podstawowych typów temperamentu pozwoli z całą pewnością lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz innych.

Zrób test i poznaj lepiej siebie! to pomoże Ci dokonać lepszego wybroru pracy


KWESTIONARIUSZ „MOJA KARIERA” KOTWICE SCHEINA

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności.

Wypełniając ten test uzyskasz wynik wskazujący jakie są Twoje dominujące wartości pracy oraz jakie rodzaje kariery będą w związku z tym najbardziej Tobie odpowiadać.Evaluating Your Interests In: Facilitator’s Manual for the Job Finding Club,Employment and Imigration Canada (1993),tłumaczenie za zgodą wydawców Anna Paszkowska-Rogacz


SES SKALA SAMOOCENY ROSENBERGA

Kwestionariusz do badania ogólnego poziomu samooceny.


Skala Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M.Łaguny.


CZY UMIESZ RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM??

Stres jest reakcją organizmu na nowe lub trudne sytuacje. Odporność na stres stała się dziś niezwykle ważna, dlatego warto nad nią popracować. Można to zrobić na wiele sposobów. Czy potrafisz sobie poradzić ze stresem? Sytuacji stresowych w naszym życiu jest mnóstwo i dlatego ciężko go wyeliminować z naszego życia, ale można go minimalizować.

Wypełniając test sprawdzisz czy potrafisz skutecznie i długotrwale zarządzać swoim stresem.


KWESTIONARIUSZ OCENY POTRZEB

Samodzielne wypełnienie i zinterpretowanie wyników przynosie Ci wiedzę przyczyniającą się do wzrostu poziomu samoświadomości i lepszego samopoznania. Poznasz swoje silne i słabe strony, a wybór drogi zawodowej zapewniającej zaspokojenie jednostkowych potrzeb może przynieść Ci dużą satysfakcję, a przede wszystkim zagwarantować postępowanie w zgodzie z własnymi preferencjami.