Wsparcie psychologiczne dla par

Świadomie nie używamy słowa „psychoterapia pary” tylko piszemy i proponujemy „psychologiczne wsparcie dla pary”. Dlaczego? W problemach, przed którymi stają pary, pojawiają się nie tylko konflikty, różnice zdań, czy trudności w zaspakajaniu wzajemnych potrzeb, które rozgrywają się pomiędzy partnerami. Występują także różnego rodzaju kryzysy zewnętrzne dotyczące spraw, które nie odnoszą się wprost do relacji w związku, ale są bardzo ściśle z nim powiązane. Mogą to być choćby trudności w porozumiewaniu się z dziećmi, niesatysfakcjonujące relacje z rodzicami czy teściami, w których partnerzy potrzebują wsparcia, a nie ich uzdrawiania. Jako dwuosobowy zespół złożony z coacha i terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach kobiety i psychologa-psychoterapeuty mężczyzny tworzymy tandem, który swoim zakresem wsparcia psychologicznego obejmuje bardzo szerokie spektrum złożonej problematyki par. Jako dwuosobowy męsko-damski team unikamy w dużym stopniu ewentualnego faworyzowania jednej ze stron. Zdarza się bowiem, głównie w wyniku zadziałania procesów mniej uświadomionych, że „pomagacz” mężczyzna może w konflikcie solidaryzować się ze stroną męską, a „pomagacz” kobieta z kolei z żeńską. Świadomi takiego procesu stworzyliśmy dla Was parę wsparcia psychologicznego, która zachowa jak najdalej idący obiektywizm.

Zapraszamy do skorzystania z prowadzonych przez nas sesji.

Małgorzata Virág tel. 515 117 292
Jakub K. Wielgopolan, tel. 605 247 395

Możliwość sesji również przez Skype