Katarzyna Marciniak

Osoba współpracująca z ośrodkiem

Na warsztaty z emisji głosu i autoprezentacji zaprasza:

Katarzyna Marciniak – nauczyciel emisji głosu, socjolog, specjalista ds. marketingu, komunikacji oraz kreowania wizerunku. Członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Absolwentka Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kształcenia głosu i mowy Uniwersytetu SWPS oraz kursów dla trenerów i warsztatów m.in. z zakresu techniki mowy, czytania tekstów, Techniki Alexandra i Mindfulness.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz koordynowaniu kampanii marketingowych i wizerunkowych. Pracowała dla polskich i międzynarodowych organizacji pomocowych oraz agencji badawczych.

Obecnie organizuje i prowadzi warsztaty emisji głosu i autoprezentacji m.in. dla nauczycieli i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest osobistym doradcą polityków i biznesmenów w zakresie emisji głosu, budowania wizerunku i wystąpień publicznych. Założyła i prowadzi Akademię głosu i wizerunku IMAGETON.

Twój głos buduje Twój świat. Od tego jaki jest ten głos, zależy to, czy Twoja droga do celu będzie prosta i oczywista, czy kręta i pełna przeciwności.

Twój głos to Ty – odzwierciedla Twoją osobowość i zdradza Twoje uczucia. Jeśli o niego dbasz – jest piękny i mocny, jeśli nie – traci swoją barwę, głośność, słabnie.


Czy wiesz jaki jest Twój głos? Czy słychać w nim radość życia, a może obawy, niepewność i lęk? Czy Twój głos ma siłę przekonywania i pomaga Ci w zdobyciu tego o czym marzysz?

Nasz głos jest bardzo wrażliwy na stres i zmagania z codziennością. W drodze przez życie gubimy naszą dziecięcą spontaniczność i swobodę. Nasz oddech jest płytki, mięśnie napięte i przykurczone, a głos staje się cichy, niepewny, bezbarwny. Więźnie w gardle i zawodzi w najważniejszych dla nas momentach.

Jeśli chcesz odzyskać swój głos, zapraszam na moje zajęcia.

Szkolenie:

Warsztaty z emisji głosu w mowie uświadamiają na czym polega proces „wydobywania głosu z ciała” i jak można zwiększyć jego możliwości, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Zajęcia polegają na systematycznym treningu ruchowo-oddechowo-fonacyjnym w celu odkrycia naturalnego głosu, a zakres wykonywanych ćwiczeń jest dostosowany do potrzeb i postępów uczestnika zajęć.

Warsztaty uczą jak kształtować prawidłowe nawyki głosowe, m.in. poprzez ćwiczenia właściwego gospodarowania oddechem, uruchomienie i wykorzystanie rezonatorów oraz ćwiczenie artykulacji i dykcji. W procesie mówienia bierze udział całe nasze ciało, dlatego program warsztatów zawiera także elementy budowania świadomości ciała, kształtowanie właściwej postawy, odnajdywania i usuwania napięć.

Głos jest ważną częścią naszej autoprezentacji, w związku z tym warsztaty emisji głosu połączone zostały z treningiem umiejętności wystąpień publicznych.

Efekty:

 • Poprawa jakości głosu i mowy m.in. w brzmieniu i artykulacji.
 • Odzyskanie świadomości swojego ciała.
 • Pełny i swobodny oddech.
 • Umiejętność wykorzystywania mowy ciała, gestów.
 • Znajomość zasad wystąpień publicznych.
 • Umiejętność wystąpienia w każdych okolicznościach.
 • Zainteresowanie i angażowanie słuchaczy.
 • Panowanie nad tremą i umiejętność radzenia sobie ze stresem w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Wzrost pewności siebie i chęci zdecydowanego wyrażania swoich potrzeb oraz realizowania swoich marzeń.

Adresaci:

 • Osoby, dla których głos jest narzędziem pracy (nauczyciele, dziennikarze, prezenterzy, politycy, biznesmeni, prawnicy, pracownicy urzędów, handlowcy i in.).
 • Osoby, których praca polega na wystąpieniach publicznych, spotkaniach z klientami i reprezentowaniu interesów swojej firmy.
 • Wszyscy, którzy pragną rozwijać siebie poprzez odkrywanie swojego naturalnego głosu.
 • Wszyscy, którzy pragną pozytywnie się wyróżniać i osiągać sukcesy w podejmowanych przez siebie działaniach.

Zapisy i informacje:

Katarzyna Marciniak
T: 508 186 968
kmarciniak@imageton.pl
www.imageton.pl