Katarzyna Wielguszewska, Psycholog, Terapeuta TSR, Coach

Osoba współpracująca z ośrodkiem

Psycholożka, terapeutka i coach, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Ukończyła szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA, a także kurs coachingu w wymiarze godzin uprawniającym do ubiegania się o akredytację ICF (International Coach Federation).
Zdobyła doświadczenie w zakresie diagnozy osób dorosłych w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS oraz w obszarze pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy w rodzinie i jej świadków w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pracuje z młodzieżą organizując czas wolny osobom przebywającym na oddziale. Była koordynatorem Programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Dzieci Niczyje). Współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom w zakresie wsparcia indywidualnego rozwoju dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
Jest członkinią Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Powadzi sesje indywidualne dla osób dorosłych i młodzieży w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jako coach prowadzi sesje coachingowe z zakresu coachingu kariery i life coachingu. W pracy z klientami koncentruje się na wydobywaniu i wzmacnianiu ich zasobów i mocnych stron, po to żeby mieli motywację i moc do działania w kierunku realizacji swoich planów i marzeń. Pomaga osobom poradzić sobie z życiowym kryzysem, m. in. tym doznającym lub mających za sobą doświadczenie przemocy, doświadczającym stresu i chcącym sobie z nim poradzić, odczuwającym wyczerpanie i zniechęcenie swoim życiem zawodowym lub prywatnym, mającym poczucie utraty sensu życia itd. Zajmuje się także pomocą osobom pragnącym zbudować lepsze relacje z dziećmi, zwłaszcza nastolatkami, mającym wątpliwości co do swoich umiejętności rodzicielskich i chcącym wzmocnić się w tej roli.