Małgorzata Pawłowska, Psycholog/trener/konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Osoba współpracująca z ośrodkiem

Małgorzata Pawłowska

mgr psychologii klinicznej, certyfikowany trener umiejętności społecznych, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pogotowiu „Niebieska Linia” PARPA, współpracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, psycholog szkolny.

 

Prowadzę terapię indywidualną w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach dla osób poszukujących zmian w swoim życiu oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie. Pracuję jako psycholog w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Warszawie. Prowadzę warsztaty dla dzieci
i młodzieży w ramach profilaktyki przemocy oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

 

Ukończyłam kurs I i II stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenie zaawansowane z Porozumienia bez Przemocy (NVC). Odbyłam praktyki w zakresie prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dzieci w ośrodku Przystań Psychologiczna. Współprowadziłam edycję Studium Coachingu w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyłam szkolenie trenerskie „Train the trainer” na Uniwersytecie Otwartym (UW).

 

Mama 6-letniej Niny i 9-letniej Oli.

 

 

 


Zapisy i informacje:


Zapisy i informacje:

Małgorzata Pawłowska
psycholog
info@owocnemiejsce.pl