Maxie C. Maultsby „Racjonalna Terapia Zachowania”

Książka ta została napisana dla praktyków i adeptów, którzy pragną zawodowo pomagać innym, a kierują się następującymi trzema osobistymi celami:

  1. Chcą szybko, bezpiecznie i bez stosowania leków pomagać ludziom, odczuwającym ból emocjonalny.
  2. Chcą, żeby osoby, którym pomagają, lepiej niż dotychczas umiały skutecznie radzić sobie w życiu z przyszłymi problemami.
  3. Chcą stosować techniki psychoterapii i doradztwa, które także pomagają ludziom w ich codziennym życiu i w zapobieganiu przyszłym problemom.