Psychoterapia w Warszawie

„My, którzy żyliśmy w obozach koncentracyjnych, pamiętamy ludzi, którzy chodzili po barakach pocieszając innych, rozdając ostatni kawałek chleba. Być może było ich niewielu, ale są oni wystarczającym dowodem na to, że człowiekowi można zabrać wszystko za wyjątkiem jednej rzeczy: ostatniej z ludzkich wolności – wyboru swojej postawy w każdych okolicznościach, wyboru swojej drogi.” – Victor Frankl

Psychoterapia egzystencjalna – żyć w zgodzie ze sobą

Z naszym Ośrodkiem w Warszawie – Owocne Miejsce współpracują również psychoterapeuci. Każdy z nich pracuje w innym nurcie terapeutycznym i ma za sobą duże doświadczenie zawodowe. W opisach znajdziesz w czym może Ci pomóc każdy z nich i jaką ma specjalizację zawodową. Niezależnie od tego jaką szkołę terapeutyczną reprezentują ich głównym narzędziem pracy jest rozmowa ma ona szczególny charakter, gdyż buduje taką relację pacjenta z terapeutą, w której otrzymujemy lepsze rozumienie swoich wewnętrznych motywów, swojego sposobu przeżywania różnych sytuacji i źródeł swojego cierpienia.

Wśród różnych nurtów psychoterapii, psychoterapia egzystencjalna znajduje szczególne miejsce. To co stanowi o jej wyjątkowości, to patrzenia na człowieka jako na jedność trzech elementów: ciała, psychodynamiki i tego co w nim osobowe. Podstawowym celem w podejściu egzystencjalnym jest dążenie, by osiągnąć jak największy dostęp do własnej „osoby” i w efekcie odczuwać wewnętrzną zgodę na swoje życie. „Osoba” jest bowiem w nas tym, co wolne i nie podlegające determinacji przez procesy psychodynamiczne.

Psychoterapia egzystencja dąży zatem do tego, jak pisze jej współzałożyciel dr Alfried Längle, „by osiągnąć pełnię egzystencji, w której jednostka doświadcza spełnienia i sensu”. Z tego powodu procedury podejścia egzystencjalnego są ukierunkowane na to, aby osoby cierpiące z powodu różnego rodzaju zaburzających stanów psychicznych (m.in. depresje, lęki, fobie, uzależnienia, trudności w kontaktach z innymi i ze sobą, żałoba, konfliktowe rozstania, brak poczucia sensu i rozumienia własnego życia, zagubienie egzystencjalne), mogły odzyskać wewnętrzną zgodę na podejmowane przez nie działania i doświadczały życia w sposób wolny na osobowym i emocjonalnym poziomie oraz dochodziły do zgodnych ze sobą decyzji i były w stanie odpowiedzialnie traktować siebie i świat. Dzięki temu analiza egzystencjalna nie tylko daje szansę na wyjście z tego co blokuje życie, ale także umożliwia jego rozwój i samodoskonalenie się.

Dzięki takiemu podejściu i zastosowanym procedurom osoba uwalnia się od nieadekwatnych życiowo napięć psychicznych i reaguje na rzeczywistość zgodnie z realiami kontekstu egzystencjonalnego, w którym się znajduje.

„Efektem udanej egzystencjalnej psychoterapii jest życie w wewnętrznej zgodzie z własnymi działaniami i pozostawanie w dialogu ze swoim światem.”

„Psychoterapia egzystencjalna, za pomocą analizy egzystencjalnej, ukierunkowana jest na uczynienie wolnej i odpowiedzialnej osoby (którą fakultatywnie wszyscy jesteśmy) centrum życia człowieka. Dlatego stara się zmobilizować jej potencjał decyzyjny (Jaspers) bazujący na zaktywowanej emocjonalności (Scheler) i wymianie dokonującej się w dialogu (Buber) z zastanymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi) sytuacjami (Frankl).”

„Dzięki unaocznieniu emocji obecnych w doświadczeniu osoba może odkrywać swoją autentyczną pozycję i postawę w stosunku do świata i siebie. Tak więc, poprzez odzyskanie istoty samego siebie on lub ona są zdolni do odpowiedzi światu w samoakceptujący sposób.” – Alfred Längle

Jakub Krzysztof Wielgopolan

Jakub Krzysztof Wielgopolan

Zapraszam na sesje. Posiadam międzynarodowy certyfikat uprawniający do pracy w obszarze poradnictwa i pomocy psychologicznej wiedeńskiej szkoły psychoterapeutycznej „Analizy Ezgzystencjalnej i Logoterapii” GLE (International Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse – Wien). Jestem psychoterapeutą, pomocą psychologiczną zajmuję się od końca lat 90. (ur. 1962). Ukończyłem psychologię w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz filozofię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Jakub K. Wielgopolan
Tel. 605 247 395
Możliwość sesji także przez Skype.