Jakub Krzysztof Wielgopolan, Psychoterapeuta, Trener TRE, Doradca egzystencjalny

Jakub Krzysztof Wielgopolan

Psychoterapeuta, Trener TRE, Doradca egzystencjalny

Osoba współpracująca z ośrodkiem
telefon: 605 247 395

Jestem psychoterapeutą humanistyczno-egzystencjalnym. Pomocą psychologiczną zajmuję się od końca lat 90. (ur. 1962). Jestem magistrem psychologii (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie) oraz magistrem filozofii (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie). Posiadam międzynarodowy certyfikat uprawniający do pracy w obszarze poradnictwa i pomocy psychologicznej wiedeńskiej szkoły psychoterapeutycznej „Analizy Ezgzystencjalnej i Logoterapii” GLE (International Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse – Wien). Dodatkowo ukończyłem „Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii” w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie, „Kontakt w sytuacji pomagania” oraz „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Tworkowskim Szpitalu Psychiatrycznym oraz w Szpitalu Nowowiejskim Psychiatrycznym (Oddział na ul. Dolnej) w Warszawie, Instytucie Genetyki „Generacja” oraz w praktyce prywatnej. Pracowałem w ośrodku stowarzyszenia „Alternatiff” zajmującym się wsparciem psychologicznym dla tzw. trudnej młodzieży. Zajmuję się wsparciem psychologicznym, psychoterapią indywidualną (od lat 18), terapią grupową, par oraz rozwojem osobistym (life coaching). Uzyskałem certyfikat trenera TRE (Trauma and Stress Releasing Excercises) – ćwiczeń uwalniających od napięć, stresu i traum. Jestem również trenerem hatha jogii akademickiej i relaksacji (studia podyplomowe „Relaksacja i joga” na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie).

Szkolenia

 • Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie: Kontakt w sytuacji pomagania (135 godz.) – roczny kurs
 • Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie: Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej (64 godz.) – czteromiesięczny kurs
 • Stowarzyszenie Alternatiff w Warszawie – seminarium nt. asertywności i mediacji razem z treningiem
 • Stowarzyszenie Alternatiff w Warszawie – szkolenie z podstaw terapii rodzinnej
 • Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii Ośrodka Metod i Szkoleń Psychospołecznych – Kuratorium Oświaty ( 2 lata) obejmujące psychologiczny trening grupowy, warsztat pracy z jednostką, warsztat pracy z rodziną, warsztat pracy z grupą.
 • 2010 – Uzyskanie certyfikatu z zakresu pomocy psychologicznej (trzyletnie szkolnie) w wiedeńskiej szkole GLE International (Analizy egzystencjalnej i Logoterapii) należącej do International Fedaration of Psychotherapy (IFP Zurich) oraz European Association of Psychotherapy (EAP)
 • 2012 – certyfikat psychoterapeuty po pięcioletnim kursie z psychoterapii egzystencjalnej w wiedeńskiej szkole GLE International (Analizy egzystencjalnej i logoterapii) należącej do International Fedaration of Psychotherapy (IFP Zurich) oraz European Association of Psychotherapy (EAP) – praca pod superwizją
 • 2013 – warsztat „Wprowadzenie do terapii poprzez Akceptację i Zaangażowanie” (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) – 6 godz. – zorganizowany przez Katedrę Analizy Zachowania Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
 • 2018-2019 – Studia podyplomowe „Relaksacja i joga” AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Dodatkowa działalność:

 • Współzałożyciel Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE – Polska
 • Redagowanie tekstów z analizy egzystencjalnej
 • Wykładowca na Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa

Nasz Zespół

Krzysztof Łada

Psychoterapeuta, Trener TRE, Doradca egzystencjalny

Pełny opis
Agnieszka Jabłońska, Coach kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener motywacji

Coach kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener motywacji

Pełny opis
Małgorzata Virág (nee Czerniakowska) Coach, Doradca zawodowy, Certyfikowany Trener FRIS®, Terapeuta TSR

Coach, Doradca zawodowy, Certyfikowany Trener FRIS®, Terapeuta TSR

Pełny opis