Agnieszka Jabłońska, Coach kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener motywacji

Agnieszka Jabłońska

Coach kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener motywacji

Współtwórczyni ośrodka
telefon: 601 801 998

Agnieszka Jabłońska coach kryzysowy, trener motywacji, autorka programu Zacznij tu gdzie jesteś, który wsród pacjentów objętych programem przeciwdziałania kryzysom emocjonalnym w jednym z warszawskich szpitali klinicznych osiągnął wysoki stopień skuteczności, mierzony zmianą postrzegania możliwości pacjentów oraz podjęciem przez nich pracy/zajęcia, które często odkrywało życiowe powołanie i realizowało nie tylko ambicje ale i ich potrzeby serca.

Jej publikacje/wystąpienia dotyczą przede wszystkim budowania silnego kapitału psychologicznego, dobrostanu za pomocą świadomego zarządzania emocjami, bycia uważnym obserwatorem swoich myśli oraz sygnałów płynących z ciała. Pasjonatka treningu mentalnego i treningu uważności mindfulness.

Zacznij tu gdzie jesteś

Jestem pasjonatką terapii umysł-ciało, których użyteczność i skuteczność jest bardzo dobrze udokumentowana. Jestem również coachem kryzysowym, trenerem motywacji i doradcą zawodowym, wykorzystującym kilkunastoletnie doświadczenie, narzędzia trenerskie, coachingowe oraz wiedzę psychologiczną z zakresu zdrowia, sportu, motywacji.

Pracuję holistycznie – tj. traktuję organizm jako niezwykle złożony system wielu układów wzajemnie połączonych, które współzależą od siebie i komunikują się ze sobą.
Uświadamiam moim klientom, że ich neuroplastyczne mózgi mają udział w ich lękach, uzależnieniach, depresji czy emocjonalnej niestabilności oraz że świadome i celowe treningi mogą pracę ich mózgu zmienić tak, by powróciły funkcje prawidłowe, chroniące zdrowie i dobrostan.

Tematem zdrowia zajęłam się również z powodu własnych doświadczeń. To one były motorem do zdobywania konkretnej wiedzy, bo praktyczną psychologię motywacji czy Akademię Biegun Marka Kamińskiego oraz cały szereg certyfikatów do pracy coachingowej oraz z kryzysem zdobyłam na długo po tym jak uzyskałam dyplom menedżera w SGH w Warszawie.
Chcą pomóc samej sobie nigdy nie skupiałam się na jednotorowym działaniu.

Wciąż poszerzam własną świadomość i cieszę się, że mogę skutecznie wspierać w tym innych.

Poza pracą w Ośrodku, prowadzę również własną firmę Career Management, w ramach której jedna z warszawskich fundacji powierzyła mi wsparcie absolwentów z niepełnosprawnością w dokonywaniu ważnych wyborów zawodowych u progu ich dorosłego życia.

Realizuję też coachingi dla menadżerów, ktorzy zmagaja się z różnymi kryzysami, w tym z sydromem wypalenia zawodowego, mentalnym uzależnieniem się od pracy i stanami wyczerpania emocjonalnego oraz ogólnopolskie programy outplacementu (wsparcia po zwolnieniu z pracy).

W grudniu 2020 roku zakonczyłam ponad 3 letnią pracę z pacjentami jednego z warszawskich szpitali. Jako coach kryzysowy i doradca zawodowy przeprowadziłam łącznie blisko 5 000 godzin treningów indywidualnych i konsultacji z osobami, które zmagały się z depresją, wypaleniem zawodowym, zaburzeniami snu, najczęściej w efekcie utraty pracy bądź kryzysu, który wywrócił dotychczasowy porządek ich życia.

Byłam osobą z zewnątrz, pozyskaną przez szpital jako wsparcie w projekcie obecnego systemu „opieki” zdrowotnej. Te lata pracy pogłębiły we mnie poczucie, że choroby duszy są szczególnie trudne do zdiagnozowania, ze względu na wielość masek, które podstępnie przywdziewają. Pracowałam z osobami nadmiernie izolujacymi się, wysoko wrażliwymi i takimi, które odcinały się od emocji tytaniczną aktywnością, a których diagnozy brzmiały identycznie.

Definitywna większość osób w efekcie celowych treningów ze mną:

  • zakceptowała i na pewnym etapie znalazła sens w trudnej sytuacji, która stała się jej udziałem
  • samodzielnie wybrała postawę wobec tego, co ją spotkało i małymi konsekwentnymi krokami ruszyła z mielizny
  • nauczyła się radzić sobie z odczuwanym niepokojem, lękiem
  • nauczyła się mówić o sobie i prezentować siebie jako osobę, która wyznaje określone wartości, z których czerpie siłę
  • przekroczyła własny rubikon traktując ten czas jako szansę na nowe, lepsze otwarcie
  • podjęła pracę, która pozwoliła jej spełniać się sensownie.

Studia:

Praktyczna psychologia motywacji Uniwersytet SWPS w Warszawie
Akademia „Biegun” Marka Kamińskiego (wyznaczanie/osiąganie celów)
Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Menedżerskiego SGH w Warszawie.

Szkolenia:

Coach Biznesu – PwC (PricewaterhouseCoopers) Business Coaching Diploma
Coaching kryzysowy – akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego (w trakcie procesu certyfikacji – akredytacja I stopnia
Coaching – poziom II – zaawansowane narzędzia pracy coacha; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa;
Projekt Coaching Mistrzów realizowany przez Instytut Liderów Zmian z Biurem Karier SWPS
Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

„Train The Trainer – trening kompetencji trenerskich” – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego;
„Jak sprawić, aby chciało się chcieć – rzecz o motywacji” – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego;

Licencjonowany diagnosta preferencji psychologicznych JTI (Jungian Type Index) – Optimas Organisasjonspsykologene AS (nr licencji 912751)
Tutoring – kompleksowe doradztwo zawodowe w oparciu o narzędzia systemu MTT
Outplacement – kompleksowe wsparcie w kryzysie po utracie pracy z wyznaczeniem nowej drogi startu, wykorzystujące m.in.niektóre z założeń metodologii Talent Solutions Right Management

Kilkanaście lat pracowała w departamentach biznesowych w centralach: Banku BGŻ/obecnie BNP Paribas, Banku BPH/obecnie Alior Bank, PBK oraz w ManpowerGroup Polska (projekty wsparcia kariery po utracie pracy)
Obecnie prowadzi własną firmę Career Management i realizuje niezależne projekty w zakresie rozwoju młodzieży i dorosłych w sferze osobistej i zawodowej.

Pracuj lekko w ciszy, niech efekty robią hałas

Serdecznie zapraszam na organizowane przeze mnie sesje indywidualne i warsztaty z zakresu świadomej pracy z emocjami, wypaleniem zawodowym, radzenia sobie z kryzysem spowodowanym różnymi życiowymi wydarzeniami, demotywacją do „ruszenia z miejsca”.

ZAPISY I INFORMACJE:

Career Management Agnieszka Jabłońska
Coach&Trener
T: 601 801 998
e-mail: agnieszka.jablonska@careermanagement.pl
info@owocnemiejsce.pl

NIP:1130414516, REGON:015762362
Nr konta: 16 1050 1041 1000 0092 4633 4271 ING Bank Śląski S.A.

Ilość spotkań: ustalana indywidualnie
Sesja trwa: 1-1,5 godz.
Miejsce: online lub w Ośrodku
Wartość: 250 zł / sesja

Nasz Zespół

Małgorzata Virág (nee Czerniakowska) Coach, Doradca zawodowy, Certyfikowany Trener FRIS®, Terapeuta TSR

Coach, Doradca zawodowy, Certyfikowany Trener FRIS®, Terapeuta TSR

Pełny opis
Jakub Krzysztof Wielgopolan, Psychoterapeuta, Trener TRE, Doradca egzystencjalny

Psychoterapeuta, Trener TRE, Doradca egzystencjalny

Pełny opis
Krzysztof Łada

Psychoterapeuta, Trener TRE, Doradca egzystencjalny

Pełny opis