Agnieszka Jabłońska, Coach kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener motywacji

Agnieszka Jabłońska

Coach kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener motywacji

Współtwórczyni ośrodka
Kontakt

Agnieszka Jabłońska coach kryzysowy, trener motywacji, autorka programu Zacznij tu gdzie jesteś, który wsród pacjentów objętych programem przeciwdziałania kryzysom emocjonalnym w jednym z warszawskich szpitali klinicznych osiągnął wysoki stopień skuteczności, mierzony zmianą postrzegania możliwości pacjentów oraz podjęciem przez nich pracy/zajęcia, które często odkrywało życiowe powołanie i realizowało nie tylko ambicje ale i ich potrzeby serca.

Jej publikacje/wystąpienia dotyczą przede wszystkim budowania silnego kapitału psychologicznego, dobrostanu za pomocą świadomego zarządzania emocjami, bycia uważnym obserwatorem swoich myśli oraz sygnałów płynących z ciała. Pasjonatka treningu mentalnego i treningu uważności mindfulness.

Zacznij tu gdzie jesteś

Jestem pasjonatką terapii umysł-ciało, których użyteczność i skuteczność jest bardzo dobrze udokumentowana. Jestem również coachem kryzysowym, trenerem motywacji i doradcą zawodowym, wykorzystującym kilkunastoletnie doświadczenie, narzędzia trenerskie, coachingowe oraz wiedzę psychologiczną z zakresu zdrowia, sportu, motywacji.

Pracuję holistycznie – tj. traktuję organizm jako niezwykle złożony system wielu układów wzajemnie połączonych, które współzależą od siebie i komunikują się ze sobą.
Uświadamiam moim klientom, że ich neuroplastyczne mózgi mają udział w ich lękach, uzależnieniach, depresji czy emocjonalnej niestabilności oraz że świadome i celowe treningi mogą pracę ich mózgu zmienić tak, by powróciły funkcje prawidłowe, chroniące zdrowie i dobrostan.

Tematem zdrowia zajęłam się również z powodu własnych doświadczeń. To one były motorem do zdobywania konkretnej wiedzy, bo praktyczną psychologię motywacji czy Akademię Biegun Marka Kamińskiego oraz cały szereg certyfikatów do pracy coachingowej oraz z kryzysem zdobyłam na długo po tym jak uzyskałam dyplom menedżera w SGH w Warszawie.
Chcą pomóc samej sobie nigdy nie skupiałam się na jednotorowym działaniu.

Wciąż poszerzam własną świadomość i cieszę się, że mogę skutecznie wspierać w tym innych.

Poza pracą w Ośrodku, prowadzę również własną firmę Career Management, w ramach której jedna z warszawskich fundacji powierzyła mi wsparcie absolwentów z niepełnosprawnością w dokonywaniu ważnych wyborów zawodowych u progu ich dorosłego życia.

Realizuję też coachingi dla menadżerów, ktorzy zmagaja się z różnymi kryzysami, w tym z sydromem wypalenia zawodowego, mentalnym uzależnieniem się od pracy i stanami wyczerpania emocjonalnego oraz ogólnopolskie programy outplacementu (wsparcia po zwolnieniu z pracy).

W grudniu 2020 roku zakonczyłam ponad 3 letnią pracę z pacjentami jednego z warszawskich szpitali. Jako coach kryzysowy i doradca zawodowy przeprowadziłam łącznie blisko 5 000 godzin treningów indywidualnych i konsultacji z osobami, które zmagały się z depresją, wypaleniem zawodowym, zaburzeniami snu, najczęściej w efekcie utraty pracy bądź kryzysu, który wywrócił dotychczasowy porządek ich życia.

Byłam osobą z zewnątrz, pozyskaną przez szpital jako wsparcie w projekcie obecnego systemu „opieki” zdrowotnej. Te lata pracy pogłębiły we mnie poczucie, że choroby duszy są szczególnie trudne do zdiagnozowania, ze względu na wielość masek, które podstępnie przywdziewają. Pracowałam z osobami nadmiernie izolujacymi się, wysoko wrażliwymi i takimi, które odcinały się od emocji tytaniczną aktywnością, a których diagnozy brzmiały identycznie.

Definitywna większość osób w efekcie celowych treningów ze mną:

  • zakceptowała i na pewnym etapie znalazła sens w trudnej sytuacji, która stała się jej udziałem
  • samodzielnie wybrała postawę wobec tego, co ją spotkało i małymi konsekwentnymi krokami ruszyła z mielizny
  • nauczyła się radzić sobie z odczuwanym niepokojem, lękiem
  • nauczyła się mówić o sobie i prezentować siebie jako osobę, która wyznaje określone wartości, z których czerpie siłę
  • przekroczyła własny rubikon traktując ten czas jako szansę na nowe, lepsze otwarcie
  • podjęła pracę, która pozwoliła jej spełniać się sensownie.

Studia:

Praktyczna psychologia motywacji Uniwersytet SWPS w Warszawie
Akademia „Biegun” Marka Kamińskiego (wyznaczanie/osiąganie celów)
Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Menedżerskiego SGH w Warszawie.

Szkolenia:

Coach Biznesu – PwC (PricewaterhouseCoopers) Business Coaching Diploma
Coaching kryzysowy – akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego (w trakcie procesu certyfikacji – akredytacja I stopnia
Coaching – poziom II – zaawansowane narzędzia pracy coacha; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa;
Projekt Coaching Mistrzów realizowany przez Instytut Liderów Zmian z Biurem Karier SWPS
Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

„Train The Trainer – trening kompetencji trenerskich” – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego;
„Jak sprawić, aby chciało się chcieć – rzecz o motywacji” – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego;

Licencjonowany diagnosta preferencji psychologicznych JTI (Jungian Type Index) – Optimas Organisasjonspsykologene AS (nr licencji 912751)
Tutoring – kompleksowe doradztwo zawodowe w oparciu o narzędzia systemu MTT
Outplacement – kompleksowe wsparcie w kryzysie po utracie pracy z wyznaczeniem nowej drogi startu, wykorzystujące m.in.niektóre z założeń metodologii Talent Solutions Right Management

Kilkanaście lat pracowała w departamentach biznesowych w centralach: Banku BGŻ/obecnie BNP Paribas, Banku BPH/obecnie Alior Bank, PBK oraz w ManpowerGroup Polska (projekty wsparcia kariery po utracie pracy)
Obecnie prowadzi własną firmę Career Management i realizuje niezależne projekty w zakresie rozwoju młodzieży i dorosłych w sferze osobistej i zawodowej.

Pracuj lekko w ciszy, niech efekty robią hałas

Serdecznie zapraszam na organizowane przeze mnie sesje indywidualne i warsztaty z zakresu świadomej pracy z emocjami, wypaleniem zawodowym, radzenia sobie z kryzysem spowodowanym różnymi życiowymi wydarzeniami, demotywacją do „ruszenia z miejsca”.

ZAPISY I INFORMACJE:

Career Management Agnieszka Jabłońska
Coach&Trener
T: 601 801 998
e-mail: agnieszka.jablonska@careermanagement.pl
info@owocnemiejsce.pl

NIP:1130414516, REGON:015762362
Nr konta: 16 1050 1041 1000 0092 4633 4271 ING Bank Śląski S.A.

Ilość spotkań: ustalana indywidualnie
Sesja trwa: 1-1,5 godz.
Miejsce: online lub w Ośrodku
Wartość: 250 zł / sesja

Nasz Zespół

Jakub Krzysztof Wielgopolan, Psychoterapeuta, Trener TRE, Doradca egzystencjalny

Psychoterapeuta, Trener TRE, Doradca egzystencjalny

Pełny opis
Małgorzata Virág (nee Czerniakowska) Coach, Doradca zawodowy, Certyfikowany Trener FRIS®, Terapeuta TSR

Coach, Doradca zawodowy, Certyfikowany Trener FRIS®, Terapeuta TSR

Pełny opis
Agnieszka Jabłońska, Coach kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener motywacji

Coach kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener motywacji

Pełny opis