Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Terapia TSR w Warszawie

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – Terapia TSR

Na początku warto podkreślić, że celem terapii TSR nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł (solving problem vs creating solutions). TSR można z pewnością zaliczyć do terapii ustrukturalizowanych.
Praca w ramach terapii TSR oparta jest na założeniach terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) stworzonej przez Steva de Shazer’a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA).

Jak postrzegany jest klient w trakcie terapii TSR?

Klient jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii, a także decyduje, w jakim momencie należy terapię skończyć. Klient jest ekspertem od swojego życia. Terapeuta przestaje być tu „ekspertem” w znaczeniu „wiem co jest pacjentowi i co on powinien zrobić (jakie osiągnąć cele terapeutyczne), żeby rozwiązać problem”. Terapeuta jest „ekspertem” od sposobu prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z pacjentem precyzyjną wizję celu i najbardziej optymalną drogę do jego osiągnięcia, oraz szukania sposobów na jej przebycie.

Co oznacza krótkoterminowa?

Czas trwania terapii TSR nie jest ściśle określony. Termin krótkoterminowa oznacza, że staramy się osiągnąć cele wspólnie ustalone z klientem, tak szybko jak to jest możliwe, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Nie ma tutaj mowy o zakładaniu z góry, jak długo i ile razy trzeba się spotkać z terapeutą TSR. Terapeuta ma jednak obowiązek pamiętać i w tym kierunku pracować z pacjentem, aby czas trwania terapii był jak najkrótszy (ang. brief – krótki, zwięzły) w stosunku do możliwości pacjenta w osiąganiu celu terapii. W praktyce okazuje się, że ilość ta najczęściej nie przekracza 10 spotkań, a często jest jeszcze mniejsza. Przy czym okres pomiędzy pierwszym, a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy.

Metoda terapii TSR pomaga postrzegać klienta i siebie, jako ludzi pełnych możliwości w drodze do poszukiwania rozwiązań.
Perspektywa pracy terapeutycznej jest ciągle nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Jeśli eksploruje się doświadczenia z przeszłości, zawsze robione jest to we wspomnianej wyżej perspektywie. Pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia dla tego, co jest i co będzie.

Założenia terapii TSR:

  1. Jeśli coś działa, rób tego więcej.
  2. Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
  3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

Źródło: Centrum Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach „CTSR”

Małgorzata Virág (nee Czerniakowska) Coach, Doradca zawodowy, Certyfikowany Trener FRIS®, Terapeuta TSR

Małgorzata Virág

Zapisy i informacje:

Chcesz się dowiedzieć więcej o terapii TSR i przekonać się, czy taka forma pracy nad sobą jest dla Ciebie? Zapraszam na sesje do klimatycznego gabinetu w centrum Warszawy na ul. Krochmalnej. Zadzwoń i umów się na konsultację. Zapraszam!

Małgorzata Virág
Coach, Trener i Terapeuta TSR
tel. 515 117 292
malgorzata.virag@owocnemiejsce.pl